• Quan Ngoại- Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
  • Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED
  • 0979.144.133

​LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CHI TRÀ CAMELLIA Ở VQG TAM ĐẢO

  • Posted by: Administrator
  • Category: Góc chuyên gia

    
 Tháng 2 năm 1923, Alfred Petelot thầy thuốc người pháp đã tiến hành thu thập một số loài thực vật của vùng núi Tam Đảo nay trở thành vườn Quốc gia Tam Đảo. Dựa trên mẫu vật mang só hiệu 848 lưu giữ tại phòng tiêu bản thuộc trường đại học California (UC) nhà thực vật người Pháp Elmer Drew Merrill đã công bố loài mới và đặt tên là Thea petelotii vào năm 1924 (in Univ. Publ. Bot 10: 427). Theo luật danh pháp quốc tế, Robert Sealy một nhà thực vật người Anh đổi thành Camellia petelotii (Merr.) Sealy vào năm 1958 trong tác phẩm “Revesion of the genus Camellia”. Đây là loài Camellia đầu tiên ghi nhận có ở VQG Tam Đảo.
 
Sách thực vật chí Đông Dương của Alfred Petelot
     Trong những năm của nửa đầu thế kỷ 20 nhiều nhà thực vật đã tiến hành nhiều đợt khảo sát và thu thập các mẫu vật trong đó có các loài thuộc chi Camellia. Trong số đó phải kể Eberhardt và Petelot đã thu thập được các mẫu Camellia amplexicaulis và Camellia caudata. Các loài này đã được Gagnepain công bố trong “Thực vật chí Đông Dương” bổ sung xuất bản 1943. Kể từ đó đến những năm 80 thế kỷ 20 do nhiều lý do khác nhau mà các cuộc khảo sát thực vật ít được quan tâm.
     Từ năm 1990 đến 1998 nhiều cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu thuộc Viện ĐTQH rừng, Viện ST&TN, Trường ĐHLN. Các kết nghiên cứu thực vật được thông báo hay đăng tải trên các kỷ yếu của các hội thảo. Trong các bảng danh lục có đề cập đến một số loài thuộc chi Camellia mà các nhà thực vật người Pháp đã thu được ở các vùng khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.
      Tháng 1 năm 1998 trong đợt khảo sát sự đa dạng sinh học chi Camellia ở VQG Tam Đảo, Trần Ninh cùng GS.Taoshi Hakoda trường ĐHNN Tokyo Nhật Bản đã công bố 3 loài trà mới trong đó có hai loài Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda và C. rubiflora Ninh et Hakoda thu thập ở VQG Tam Đảo. Các loài mới này được công bố trong tạp chí trà quốc tế (International Camellia Journal). Dựa trên các tài liệu tham khảo và nghiên cứu của bản thân, năm 2002 Trần Ninh đã công bố trên tạp chí trà quốc tế 50 loài trà ghi nhận có ở Việt Nam. Trong số 50 loài có 12 loài trà gặp ỏ VQG Tam Đảo.
cac nha khoa hoc nghien cuu tra hoa vang tai vuon quoc gia tam dao
   Các nhà khoa học khảo sát tại vườn quốc gia Tam Đảo
 Trong nhiều năm tiếp theo Trần Ninh đã tiến hành nhiều đợt khảo sát ở các địa điểm khác nhau của vườn. Năm 2007 trong tạp chí khoa học của trường ĐHQG Hà Nội, Trần Ninh đã công bố 2 loài trà mới cho khoa học: Camellia hakoda Ninh và Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda. Năm 2008 Trần Ninh và đồng nghiệp đã thu thập được Tam Đảo 3 loài trà, trong đó có 2 loài Camellia hirsuta Hakoda et Ninh; Camellia phanii Hakoda et Ninh lần đầu tiên gặp ở Tam Đảo và 1 loài trà mới cho khoa học sẽ được mô tả trong cuốn sách này. Tính đến nay 16 loài và 1 thứ thuộc chi trà được ghi nhận có ở VQG Tam Đảo